Startsida      Consulting      Aviation       Om Avicon      Kontakta oss
  


Konsultverksamheten inom Avicon bedrivs först och främst inom mekanisk och processinriktad industri.

Vi står till tjänst med:


- Projektledning
- Beräkningar
- Projektering
- Konstruktion
- Planering
- Riskanalyser
- Besiktningar
- Dokumentation

   


Avicon åtar sig konsulttjänster inom en mängd olika industrisegment.

Det finns ändå vissa branscher som passar bättre med avseende på tidigare uppdrag och erfarenhet.
Hit hör bl a massa-, pappers-, spån-, och livsmedelsindustri samt bränsle och askhantering i värmeverk.

Har ni något uppdrag som ni tror skulle passa Avicon? Tveka inte att kontakta oss för en förfrågan. Vi kommer gärna och diskuterar olika uppdrag.

Vi åtar oss bara det som vi gör bra.

   
             

  REFERENSER

 
  REFERENSER

Daproma System AB
Advisor på plats i Indonesien vid ombyggnad och uppgradering av en spånskivefabrik.

OLW Chips
Planering och samordningsansvar för flytt till en ny produktionsanläggning.

 

Metso
Projektering och montageledning av massaberedning till en mjukpappersmaskin.

Kvaerner Power
Projektering av bränsle och asksystem till bio- och sopförbränningsanläggningar.

           
 Avicon AB    Lantvärnsgatan 4    652 21    KARLSTAD    Tel: 054-18 57 30    Mob: 0709-18 57 30    Fax: 054-18 57 35